Miljö/Kvalitet

Vi på Bra Tak och Fasad Hult AB strävar alltid efter att hålla hög kvalitet och ett miljöriktigt byggande i vår verksamhet. Vi följer Entreprenörsföretagens kvalitetsprogram när det gäller kvalitet och miljö och vi sätter arbetsmiljön i fokus i det dagliga arbetet.

Miljö:

  • Vi följer lagar och förordningar som är aktuella för vår verksamhet
  • Källsorterar överblivet material
  • Transporter ska samordnas och optimeras
  • Arbetar för att minska miljöpåverkan

Kvalitet:

  • Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntan
  • Vi håller hög kvalitet under hela processen – från första mötet med kund till slutresultat

Arbetsmiljö:

  • Vi ställer stora krav på säkerheten i våra projekt och arbetar proaktivt för att undvika olyckor
  • I vår dagliga verksamhet arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor för våra pågående projekt
  • Vi genomför regelbundet kurser inom taksäkerhet för samtlig personal

Koppartak, gästhus i Djursholm

Entretak mot putsad fasad

Takhöjning, villa i Solna