Miljö och kvalitet

Vi på BTF Plåtslageri AB strävar alltid efter att hålla hög kvalitet och ett miljöriktigt byggande i vår verksamhet. Vi följer Entreprenörsföretagens kvalitetsprogram när det gäller kvalitet och miljö och vi sätter arbetsmiljön i fokus i det dagliga arbetet.

Miljö

  • Vi följer lagar och förordningar som är aktuella för vår verksamhet
  • Källsorterar överblivet material
  • Transporter ska samordnas och optimeras
  • Arbetar för att minska miljöpåverkan

 

Kvalitet

  • Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntan
  • Vi håller hög kvalitet under hela processen – från första mötet med kund till slutresultat

Arbetsmiljö

  • Vi ställer stora krav på säkerheten i våra projekt och arbetar proaktivt för att undvika olyckor
  • I vår dagliga verksamhet arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor för våra pågående projekt
  • Vi genomför regelbundet kurser inom taksäkerhet för samtlig personal
Tätskiktsgarantier Logotyp

Tätskiktsgarantier

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering
Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.