Takläggning Stockholm

Huvudstaden växer med rasande takt och vi på Bra Tak & Fasad Hult står rustade för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på takläggning i Stockholm. Från stadssiluetterna och takåsarna till förorterna och kranskommunerna kan vi lägga tak i högkvalitativt manér i hela Stockholm. Vår kompetens att lägga om tak kommer från sammantaget mer än 50 år av erfarenhet – i alla material, däribland lertegel, betongpannor med mera. Våra takläggare och plåtslagare har tillsammans en lång historia av takläggning i Stockholm, med hundratals lyckade takarbeten i bagaget. Vår kompetens innefattar avancerad och komplex takläggning för din bostad och arbetsplats, eller ditt företag som behöver lägga tak på en industriell eller kommersiell byggnad. Vi anser att taket är kronan på verket och lägger därför alltid särskild stor omsorg på vår takläggning, oavsett vilket typ av byggnad det gäller i Stockholm. Vi sätter alltid kundens behov i centrum och levererar ett snabbt och kvalitativt utförande på takläggning.

Husets viktigaste skydd i alla väder

I vårt kalla och omväxlande klimat är taket naturligtvis det viktigaste skyddet mot dåligt väder, där snö, regn och hagel sliter så pass mycket att alla till sist måste lägga om sitt tak, fortare än i länder på sydligare breddgrader. Utan ordentlig snöröjning kan snödrivor orsaka stor skada på tak, vilket kan leda till akuta behov av att lägga om. Därför erbjuder vi även kvalificerad snöröjning i Stockholm, så att ditt tak inte löper risk att skadas eller i värsta fall falla in. Dessutom utgör stormar och plötsliga väderomställningar direkta hot mot takens mer framträdande delar, det vill säga ytskikten, något som kan tvinga fram en takrenovering eller takomläggning efter att det blåst som mest.

Börja med en professionell takläggning

Anlita våra erfarna takläggare om du vill slippa lägga om ditt tak för en lång tid framåt. Vi på Bra Tak & Fasad Hult levererar högsta kvalité på all takläggning i Stockholm och försäkrar en trygg och säker takläggning med lång garanti. Även om takläggning är ett hantverk med gamla anor, görs det ständigt nya framsteg inom tekniken. Vi tar vara på den gamla skolans noggrannhet, samtidigt som vi fortbildar våra takläggare gällande de senaste tillvägagångssätten för att lägga tak. Vi har en stor och modern verkstad med alla nödvändigheter inom plåtslageri och tätskikt.

Rätt material för ditt tak

När vi på Bra Tak & Fasad Hult ska lägga ditt tak inleder vi med att inspektera grundförutsättningarna. Vid nybyggen finns många valmöjligheter gällande material, medan takläggning på befintliga byggnader ibland kan kräva att det nuvarande materialet byts ut. Med vår långa erfarenhet av takläggning i Stockholm har vi möjlighet att ge dig professionella råd, samtidigt som dina önskemål står i centrum. Gällande takmaterial så är en riktlinje att tegel lämpar sig väl på tak med relativt god lutning i klassisk stil, antingen om du vill lägga om ditt tak eller lägga nytt tak. Betongpannor är något kostnadseffektivare, fast med liknande utseende. För flacka tak med mindre lutning är en modern takpapp eller ett plåttak som säkerställer tillräcklig avrinning en god idé. Vi arbetar med en mängd olika tak, såsom plåt, papp och tegel och behöver du hjälp att välja får du gärna kontakta oss för rådgivning innan du ska lägga tak. Vi är betrodda partners till husägare, fastighetsförvaltare, arkitekter och ingenjörer i Stockholm, oavsett om det handlar om takläggning eller takrenovering.

Se över ditt tak

Ofta är det först när olyckan är framme som taket ägnas någon tanke. Läckande tak medför ofta stora skador och därför är det viktigt att se över sitt tak med jämna mellanrum, för att undvika kostnaden med att lägga om sitt tak. Eftersom läckage och fuktskador kan leda till dyra renoveringar långt bortom kostnaden för endast en takläggning, är det klokt att snabbt åtgärda källan till problemet, genom att kontakta oss för att lägga om ditt tak. Innan det är dags för takläggning gör vi en besiktning både utvändigt och invändigt, för att upptäcka eventuella fel och brister, såsom fuktskador och mögel eller skador på stomme och bjälkar.

Takläggning är en investering

Vår takläggning eller takrenovering är en investering, snarare än en tråkig utgift. Täta och säkra tak som vi lagt med garanti för vår takläggning, ökar fastighetens värde, särskilt i Stockholm där priserna på bostäder såväl som kommersiella eller industriella byggnader tycks öka utan hejd. Med ett kontinuerligt underhåll av taket minskar du också risken avsevärt för att behöva lägga om ditt tak. En takrenovering kan bli aktuell av en rad olika anledningar. I vissa fall kan du tvingas till åtgärder med att lägga om ditt tak på grund av tidens tand, med slitage eller läckor som kommer med åren. Många fastighetsägare renoverar också av rent estetiska skäl, kanske genom att byta ut materialet till något mer stilfullt och hållbart i samband med takläggning. Tänk på att taket i vissa fall stilmässigt måste fungera med omgivningen i samband med takomläggning, inte minst i Stockholm och dess innerstadsmiljö.

Vi är experter på alla typer av takarbeten och kommer att åtgärda alla dina takbehov; allt från takbyten till reparationer och underhåll av takläckage för bostäder, industri och kommersiella byggnader. Om du behöver erfarna takläggare i Stockholm för pålitliga och effektiva taktjänster, kontakta ingen annan än Bra Tak & Fasad Hult. Behöver du expertrådgivning inför ditt nästa takprojekt? Få en kostnadsfri takkonsultation gällande din nästa takläggning i Stockholm. Ring oss gärna nu på 073-545 51 51.

Vi är medlemmar i Entreprenörsföretagarna.

Kontakta oss