Tjänster

Vi har en mångårig samlad erfarenhet inom byggnadsplåtslageri. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet och ett miljöriktigt byggande i vår verksamhet. Vi utför totalentreprenader, underentreprenader och servicearbeten. Vi kvalitetssäkrar alla våra underentreprenader och vi utför små som stora entreprenader som exempelvis plåttak, tegeltak, tätskikt och snöskottning.

Vi är medlemmar i Entreprenörsföretagarna.

Kontakta oss